Warsztaty w ramach transgranicznego projektu DENUI

Polsko-niemieckie warsztaty w ramach projektu sieciowego „Polsko-niemiecka sieć współpracy instytucji naukowych na rzecz innowacji przedsiębiorstw – DENUI“

Czas: wtorek, 03.03.2015, godz. 9.00 – 16:00
Miejsce: Dom Kultury, Gubin, Restauracja „Tercet“, ul. Westerplatte 14 (Ratusz), 66-620 Gubin

DENUI Niemiecko-polska platforma dla projektów badawczych i rozwojowych.

Celem projektu DENUI jest stworzenie otwartej platformy dla projektów badawczych i rozwojowych w Euroregionie Szprewa-Nysa-Bóbr. Projekty B+R planowane i realizowane przez uniwersytety, pozauczelniane ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa będą w ten sposób połączone poprzez sieć współpracy. DENUI stosuje podejście interdyscyplinarne, w którym na pierwszym planie znajdują się obecne i przyszłe priorytety regionalnych szkół wyższych. Partnerem wiodącym projektu jest CIT GmbH z okręgu Szprewa-Nysa. Pozostali partnerzy to Energieregion Lausitz i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Brandenburgische Technische Universität i Uniwersytet Zielonogórski.