Dlaczego Gubin?

Położenie geograficzne

Gubin jest miastem położonym na granicy polsko-niemieckiej. Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast województwa lubuskiego. Dzięki swojemu geopolitycznemu położeniu miasto zyskuje na znaczeniu zarówno gospodarczo jak i turystycznie.

Powierzchnia: 20,69 km2
Liczba mieszkańców: 17.150
Liczba mieszkańców w promieniu 30 km – 57.001

Odległości

Lotniska

Berlin Schönefeld: 110 km
Babimost: 85 km

Duże ośrodki miejskie

Poznań: 190 km,
Wrocław: 210 km,
Berlin: 160 km

Autostrady

Autostrada A-15 (Cottbus): 40 km
Autostrada A-12 (Frankfurt nad Odrą): 50 km
Autostrada A-4 (Żary): 60 km

Co przekonuje do inwestowania w Gubinie?

 • Optymalne połączenie z krajowymi i międzynarodowymi szlakami komunikacyjnymi,
 • Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych do 2020 roku,
 • W pełni przygotowane „Greenfield” – tereny inwestycyjne,
 • Wysoko wykwalifikowana siła robocza

Trzy szkoły ponadgimnazjalne wprowadzające corocznie na rynek pracy ponad 350 absolwentów w zawodach:

 • informatyków
 • mechaników zawodowych
 • techników ds. środowiska naturalnego
 • ślusarzy
 • spawaczy

Lokalizacja na terenie miasta uczelni wyższej – Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej

Na zatrudnienie czeka 1909 osób bezrobotnych a gubińska filia Urzędu Powiatowego oferuje, poza finansowaniem szkoleń i praktyk zawodowych, wsparcie finansowe dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego

 • Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z tytułu działania w specjalnej strefie ekonomicznej.
 • Zwolnienie podatkowe do 1.250 € za stworzenie nowego miejsca pracy (uchwała rady miasta Gubina Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007),

Zwolnienia podatkowe i wsparcie urzędów

 • Szkolenia i praktyki (do wysokości trzykrotności średniego wynagrodzenia w Polsce na osobę w roku),
 • Zwrot kosztów związanych z wyposażeniem i doposażeniem miejsca pracy do pięciokrotności średniego wynagrodzenia za nowe miejsce pracy,
 • Stworzenie i utrzymanie pełnego etatu przez 24 miesiące - zwrot maksymalnie do 19.898 PLN brutto (5.000 EUR brutto),
 • Przy stworzeniu 100 miejsc pracy maksymalna wysokość pomocy wynosi: - 1.989.800 PLN, brutto (500.000 EUR brutto),

Zwolnienia podatkowe w strefie ekonomicznej

 • W przypadku małych przedsiębiorstw wysokość zwolnienia z podatku CIT wynosi 70%,
 • W przypadku średnich przedsiębiorstw wysokość zwolnienia z podatku wynosi 60%,
 • W przypadku dużych przedsiębiorstw wysokość zwolnienia z podatku wynosi 50%.